PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON TÂN HỒNG
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Đinh Thị Tiên25-36ThA 
2Vũ Thị Hồng Sáng25-36ThA+
3Nguyễn Thị Tiến25-36ThB 
4Nguyễn Thị Thuận25-36ThB+
5Nhữ Thị Trang25-36ThC+
6Vũ Thị Nguyên25-36ThC 
7Vũ Thị Thu Thủy3-4TA+
8Vũ Thị Vui3-4TA 
9Phạm Thị Huế3-4TB 
10Vũ Thị Hường3-4TB+
11Vũ Thị Huyền3-4TC+
12Vũ Thị Thơm3-4TC 
13Lê Thị Huyền4-5TA 
14Hoàng Thị Sang4-5TA+
15Vũ Thị Hằng4-5TB+
16Lưu Thị Trang4-5TB 
17Nguyễn Thị Thanh Mơ4-5TC+
18Khúc Thị Giang4-5TD+
19Vũ Thị Lan4-5TD 
20Vũ Thị Liên5-6TA 
21Lê Thị Huyền5-6TA+
22Vũ Thị Uyên5-6TB+
23Vũ Thị Ngọc Lan5-6TB 
24Vũ Thị Liêm5-6TC+
25Vũ Thị Tuyền5-6TC 
26Nhữ Thị Thắm5-6TD+
27Phạm Thị Yến5-6TD