PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON TÂN HỒNG
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
  • Lễ hội Mùa xuân
  • Hội nghị CBCCVC trường MN Tân Hồng năm học 2019- 2020
  • Cô và trò trường MN Tân Hồng cùng nhau tìm hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của bánh trưng ngày tết
  • 1 2 3